blog.hoatle.info

just a value creator.

What's a Blast and How to Create One?

“Blast” là gì và làm sao để tạo một cái?

Một “Blast” được hiển thị ở trên đầu trang của bạn (gần tên bạn về phía tay phải ý). Nó có thể là một lời nhận xét nhanh, một đoạn tin tức, một mẹo “hot”, một đường link tới một hình nào đó thú vị, một web site nào đó thật “cool”, một điều ước giản dị, một thông điệp tới bạn bè, tới người ghé thăm blog của bạn vì “Blast” chính là dòng chữ đầu tiên người ta nhìn vào. Nó là bất kì một ý nghĩ nào bạn muốn chia sẻ với mọi người bạn biết hoặc chỉ là trong một nhóm bạn bè. Bạn có thể cập nhật hay sửa chữa thường xuyên nếu bạn thích.

Có một số cách bạn có thể tạo và sửa “Blast”:

  • Bạn có thể tạo hoặc sửa “Blast” của bạn bằng cách vào “home page” và nhập thông điệp “blast” của mình trong “module” ở cột trái bên dưới.

  • Bạn cũng có thể sửa “blast” của mình bằng cách click vào “My Page” ở dòng trên đầu trang, và sao đó chọn “Edit Blast”

  • Trong Yahoo! Messenger 7.0 bạn có thể sửa “blast” của mình bằng cách click vào “tab” Yahoo! 360o màu xanh ở phía cuối

  • Trên thanh Yahoo! Tooolbar, click vào nút “Yahoo! 360o” và chọn “Blast this” từ menu kéo xuống. Cái này sẽ thêm web site mà đang có trong trình duyệt của bạn vào “Blast”.

Have fun? Any question?

Comments