blog.hoatle.info

just a value creator.

November 15, 2007 - Túi Bụi Mà Chả Gì Ra Hồn

Thời gian này (cả sắp tới nữa) bắt đầu bận túi bụi. Ở trường sắp thi. Dở hơi cái mọi kì trước các môn thi cách nhau cũng fải 1 tuần, đến kì này nhiều môn khoai lại cách nhau có 2 – 3 hôm. Kiểu này chắc chết mất.

Ở Aptech đang học C#, chỉ thi lý thuyết nên có fần lơ là :P. Hình như tuần sau cũng thi roài, tuần sau nữa ở trường cũng thi. Đang có project hoành tráng fết, đang bù đầu, loạn cả lên. Thời gian thì gấp, jờ lại bắt đầu dậy sớm đi ôn bài mới kinh chứ.

Ở lớp mấy đứa rủ nhau mang sách vở buổi sáng tới ôn bài. Đến đến luyện dịch, ôn bài cũng ghê. Được mấy buổi rồi, jờ cố gắng đi còn ôn được ít nào chứ ở nhà chắc chả chịu ôn. Thi xong kì này mới dồn toàn lực vào project được. Jờ đầu cứ ong lên, quay cuồng, quay cuồng.

Cố gắng không thi lại mấy môn ngoài khoa chứ thi lại cũng chết, thi lại môn ở khoa thì các cô còn thương tình 1 chút, chứ sang khoa khác thi mấy cái môn đó thì không sống nổi. Đã có kinh nghiệm học lại, thi lại môn Triết (phù, may mà thi lại được 5), thi lại Phong cách học. Còn nợ mấy môn nữa chưa trả. Chắc ở khoa jờ mình là “chúa chổm” roài.

Trong thời gian sắp tới, cố gắng dậy sớm nháy máy bọn nó, ôn được ít nào thi cho xong. Thời gian ngủ bị rút ngắn trầm trọng. Trước hay ngủ từ 2-3h tới 10-11h, ăn gộp bữa sáng + trưa rồi đi học. Jờ fải dậy 6 rưỡi mà jờ ngủ vẫn thế. Cố, sau đợt này lại xơ xác đây.

Loạn trong social network, quá nhiều, quá nhiều, quá nhanh, quá nhanh, mình quá lạc hậu. Nếu so sánh thì mình còn đang thời kì siêu đồ đá. Đúng là công nghệ, bắt kịp công nghệ cũng không fải chuyện đơn giản. Thật ngưỡng mộ, thật tuyệt vời. Có quá nhiều thứ fải tìm hiểu, fải làm. Được làm việc, được bận rộn, được bay nhảy cũng vui.

Comments