blog.hoatle.info

just a value creator.

Các Công Cụ Cho MySQL

  • Trước đây MySQL thường chỉ được sử dụng hầu như với các lệnh trong Shell, không có giao diện đồ hoạ (GUI). Đây có thể là điểm khá bất tiện so với MSSQL hỗ trợ đầy đủ các công cụ để làm với với database.

  • Làm thế nào để bạn có thể thực thi 1 câu lệnh SQL với MySQL, chẳng lẽ lại viết một file PHP với connect, select rồi query rồi in kết quả, thật là bất tiện và nhàm chán.

  • Giờ thì đã khác, MySQL đã hỗ trợ công cụ đồ hoạ người dùng. Với bộ công cụ này, truy vấn MySQL sẽ nhẹ nhàng hơn.

  • Bạn có thể theo đường dẫn sau download bộ công cụ này: http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html

  • Một công cụ cũng khá quan trọng nữa là MySQL Workbench (hiện mới có phiên bản cài đặt trên Windows)

  • Đây là công cụ hay được dùng nhiều nhất: MySQL Query Browser

Comments