blog.hoatle.info

just a value creator.

Cuộc Thi Viết ứng Dụng OpenSocial Khu Vực Đông Nam Á

Cuộc thi dành cho 5 nước thuộc khu vực Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Phillipines, Thái Lan và Việt Nam). Tất cả những nhà phát triển thuộc 5 nước kể trên đều có quyền tham gia bằng cách viết tối đa không qua 3 ứng dụng gửi đến cuộc thi để được thẩm định, đánh giá.

Cuộc thi bắt đầu từ 15/11/2008 đến 10/1/2009 là hết hạn nhận sản phẩm dự thi.

Các sản phẩm sẽ được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia từ Exo Platform, Friendster, Globant, Google và hi5 theo các tiêu chí:

  • Sức sáng tạo và tính khuyến khích người dùng
  • Quốc tế hoá
  • Sử dụng các API khác của Google
  • Hoạt động đa nền (cross-platform operability)
  • Sử dụng App Engine để lưu trữ dữ liệu và chứa các files ứng dụng.

Giải thưởng là gì? :D

  • Mỗi nước được chọn 5 người có ứng dụng tốt nhất, mỗi người được nhận 1 Ipod trị giá US$230. Trong số 5 người này chọn ra 1 người tốt nhất được nhận thêm 1 Nintendo Wii trị giá US$270.

  • Còn gần 2 tháng nữa, đang tìm ý tưởng viết 1 cái ứng dụng ;) để dự thi.

Link hữu ích:

  • http://code.google.com – developer network; chọn opensocial để tìm hiểu viết ứng dụng.

  • http://code.google.com/appengine/ – Đăng kí App Engine, nhưng đến phần “Verify Your Account by SMS” tớ cố gắng kết hợp số phone tất cả các cách có thể nhưng vẫn bó tay :(. Chưa biết đăng kí thế nào đây, cùng lắm thì host ở chỗ khác, thế là mất điểm ở tiêu chí sử dụng App Engine :(.

Cập nhật để Vefify:: Không verify được ở Việt Nam, bạn hãy điền vào form mẫu sau đây để được verify. http://code.google.com/appengine/kb/sms.html#error

Comments