blog.hoatle.info

just a value creator.

Yahoo! Công Bố Phần Mềm Nguồn Mở BrowserPlus

Cũng giống như Google đã từng công bố nguồn mở đối với Gears thì ngày 18/11 vừa rồi Yahoo! chính thức công bố BrowserPlus trở thành phần mềm nguồn mở. Cả Google Gears và BrowserPlus đều có chung mục đích là tăng thêm tính năng cho trình duyệt để các ứng dụng web có thể chạy tốt hơn và thậm chí có thể chạy trong môi trường hệ điều hành mà không cần đến trình duyệt.

Trên Blog của BrowserPlus có nói: “Chúng tôi có ý tưởng đến giữa năm tới toàn bộ nền tảng sẽ là nguồn mở khi chúng tôi có các dịch vụ mã nguồn mở cũng như hệ thống API cần thiết để viết các dịch vụ mới. Mục tiêu của chúng tôi là cho phép cộng đồng đóng góp thêm các gói dịch vụ mới. Khi chúng tôi tiếp tục phát triển, hy vọng nền tảng này sẽ đóng góp vào web mở và cho chúng tôi cơ hội đánh giá web của tương lai sẽ như thế nào.” (http://wayback.archive.org/web/20120104122121/http://browserplus.yahoo.com/)

“BrowserPlus là một công nghệ được thiết kể để mở rộng web, từ đó các nhà phát triển có thể xây dựng những ứng dụng web thú vị hơn và do đó người dùng cuối sẽ làm được nhiều việc hơn trong trình duyệt của mình” – Theo Yahoo! trong trang những câu hỏi thường gặp (http://browserplus.yahoo.com/faq/)

Công nghệ thay đổi từng giờ, ai biết được rồi mai đây web sẽ như thế nào. Khi kết hợp công nghệ Google Gears và Yahoo! BrowserPlus, trình duyệt thực sự sẽ trở thành hệ điều hành web trong tương lai.

Comments