blog.hoatle.info

just a value creator.

SearchWiki Của Google đâu Rồi???

Tính năng xã hội mới có tính kích thích, tạo thêm trải nghiệm cho người dùng khi sử dụng bộ máy tìm kiểm của Google đâu rồi? Chỉ sau hai ngày thì tính năng này không còn hoạt động nữa. Phải chăng SearchWiki không thực sự hữu dụng và Google quyết định gỡ bỏ?

Theo Google lý do SearchWiki không hoạt động nữa là do SearchWiki có lỗi và họ đang cố gắng khắc phục sự cố: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi người dùng hiện không thể sử dụng SearchWiki – chúng tôi đang cố gắng hết sức khắc phục. Hãy thông cảm cho chúng tôi.”

Comments