blog.hoatle.info

just a value creator.

OpenSocial Hackathon và BarCamp Hà Nội

Tin dành cho các bạn ở Hà Nội. Như mọi người đã biết, Google DevFest HCMC – The First Ever Google Hackathon Tour in Vietnam1 (ngày 4/11/2008) và BarCamp Saigon2 (November 5, 2008) đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều bạn ở Hà Nội không tham gia được (tất nhiên trong đó có tớ :(, dù gì thì những sự kiện như vậy không thể không tham gia).

OpenSocial Hackathon ở Hà Nội

“Sau khi tổ chức thành công Google Devfest3 ở thành phố HCM hôm 4/11/2008 và rất nhiều bạn ở Hà Nội đã không thể tham dự, chúng tôi dự định tổ chức một Hackathon nho nhỏ tập trung vào hệ thống API của OpenSocial. Các kỹ sư phần mềm của eXo Platform4 (cùng với đội ngũ Google Devfest khu vực Đông Nam Á) sẽ tới trao đổi với mọi người, một số ứng dựng OpenSocial API ở các dịch vụ mạng xã hội Việt Nam sẽ được demo. Một kỹ sư của Google khu vực Đông Nam Á sẽ tham gia. Ngày tổ chức dự kiến: 13/12/2008.” (Nguồn Jason).

Lịch trình hôm 13/12/2008 tại OpenSocial Hackathon:

  • 10:30AM – 11:00AM : Đăng kí

  • 11:00AM – 12:00PM : Bài thuyết trình về openSocial

  • 12:00PM – 1:00PM : brainstorming + pizza

  • 1:00PM – 5:00PM : Viết các ứng dụng openSocial

  • 1:00PM – 2:00PM : Hướng dẫn viết gadget openSocial

  • 5:00PM – 6:00PM : Thuyết trình tổng kết kết quả làm việc buổi chiều

Xem thêm: http://blog.exoplatform.org/2008/11/24/opensocial-hackathon-in-hanoi/

Chỉ có 50 ghế dành cho ai đăng kí sớm nhất và được lựa chọn Đăng kí ngay.

BarCamp Hà Nội đang được chuẩn bị

Xem thêm http://wiki.barcamphanoi.org.

Tuyệt vời!


  1. http://jasonlog.supersized.org/archives/131-Google-DevFest-HCMC-The-First-Ever-Google-Hackathon-Tour-in-Vietnam.html

  2. http://www.barcampsaigon.org/

  3. http://code.google.com/events/apacdevfest/

  4. http://www.exoplatform.com/portal/public/en/

Comments