blog.hoatle.info

just a value creator.

Chuyển Sang Dùng Ubuntu

Cách đây mấy tháng cài Ubuntu 8.04 để thử nghiệm xem thế nào. Cấp dung lượng đĩa có 4GB, chưa làm được gì nhiều lắm, windows vẫn là primary.

Vừa cài lại Ubuntu 8.10, cấp 20GB, thế là đủ dùng. Giờ thì mình làm việc trên Ubuntu, còn windows thì để test nhiều hơn là để làm việc. Môi trường làm việc đã thiết lập xong xuôi hết.

Đang học Python để viết ứng dụng trên Google Apps. Thấy Python có cú pháp gọn, mạch lạc.

Vụ namespace ở PHP dùng kí tự “\” để cho namespace thấy lạ. Hầu như các ngôn ngữ khác đều dùng kí tự “.” cho namespace, gọi method, lấy attribute. Còn PHP dùng –> cho method, attribute.

Môi trường phát triển trên Ubuntu thuận lợi hơn nhiều, dùng terminal thích :).

Vài cái screenshot của Ubuntu (sau khi cài OSX theme), tốc độ khỏi nói, hiệu ứng thích hơn Vista ;) Không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn

Đây là ảnh desktop:

Đây là ảnh firefox:

Đây là ảnh Eclipse:

Comments