blog.hoatle.info

just a value creator.

Testing Indexer

Test Indexer, input là link play 1 bài hát, output là info của bài hát đó. Hiện đang test dần 1 số trang nhạc, vừa code Indexer vừa code bên server cho music-engine.

Bạn có thể test thử cái Indexer tại địa chỉ: http://musicengine.byethost13.com/

Host free :).

Comments