blog.hoatle.info

just a value creator.

Điểm Thi Học Kì :))

Đã chuẩn bị tài liệu thi lại môn “Văn học sử” rồi mà lại không phải thi :)). Hôm đó vừa phát đề, đọc xong là biết ngay chả làm gì được. Toàn câu hỏi ở đoạn cuối, mà hôm trước mới đọc qua mấy câu đầu trong đề cương. Viết nhăng viết cuội được 10 dòng thì phải, sau đó ngồi quyết định không thể làm được gì nữa, chuẩn bị tinh thần thi lại. Hôm nay biết điểm: 6. Ngạc nhiên :0.

Biết cả điểm tiếng Nhật nữa, ngay đầu kì hứa với cô học hành hẳn hoi rồi nhưng mà không thể thực hiện được, may hôm thi mặc dù bị liệt vào danh sách đặc biệt cho lên ngồi bàn đầu nhưng cũng chép được của bạn Zi, thank u.

Thế này thì chắc chả phải thi lại môn nào cả.

Comments