blog.hoatle.info

just a value creator.

Thiết Kế Một Trang Kiểm Tra Thuật Ngữ đơn Giản

Đây là 1 trang thuần Client: HTML + JavaScript + XML. XML là file dữ liệu. Xương sống của chương trình đơn giản này chính là JavaScript.

Học dịch trong trường thế nên cuối kì tớ hay có kiểu kiểm tra thuật ngữ => Điều tất yếu là phải học các term. Đến hẹn lại lên, cứ cuối mỗi kỳ thường có mấy đứa học thi + tớ viết cái này để test thử + học nhanh hơn.

Một năm trước code thuần JavaScript, nghĩa là viết theo kiểu procedure, không OOP. Tớ vừa chỉnh lại 1 vài thứ, sau 1 năm xem lại vẫn hiểu code của chính mình :)).

Đây là demo: http://wayback.archive.org/web/20091130065808/http://d9k50.net/test/term7 Có thể tớ sẽ nói chi tiết hơn nếu bạn nào muốn hỏi gì :).

Comments