blog.hoatle.info

just a value creator.

Gửi ứng Dụng Cuộc Thi OpenSocial Đông Nam Á

Vừa submit cái ứng dụng dự thi, nhưng mà không biết thế nào cả. Ứng dụng thì được test + develop ở mỗi orkut, còn lại các container khác thì có nhiều vấn đề. Tức nhất là mình không test ngay ở eXo Social, nếu mà chỉ cần chạy trên này là thỏa mãn điều kiện cuộc thi rồi. Chắc là người ta cũng cân nhắc. Sau đây là một số hình chụp.

Khi Search + Preview + Download:

Khi xem ở chế độ song detail:

Viết lại cái này cho eXo Social, vừa vẽ vẽ vài cái layout, thật là pờ-zồ :), chả giống gì cái trên cả. Kế thừa cái cũ + chính thức sang production.

Comments