blog.hoatle.info

just a value creator.

Lùi Hạn Tham Dự Cuộc Thi Thiết Kế Logo Barcamp Hà Nội 2009

Logo đầu tiên gửi đến cuộc thi:

Hiện tại chúng tôi đã nhận được những logo đầu tiên gửi đến để tham dự cuộc thi và chúng tôi cũng biết là thời gian hơi gấp rút để bạn có thể hoàn thành tác phẩm của mình đúng thời hạn.

Sau cuộc họp lần 2 của ban tổ chức vừa rồi, hạn nộp logo dự thi sẽ được lùi lại đến:

Thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2009 , 11:59 PM (Giờ GMT+7)

Vì vậy các bạn có hơn 3 tuần kể từ bây giờ để chuẩn bị. Nhưng đừng lãng phí thời gian, hãy bắt đầu công việc ngay từ bây giờ!

Chúng tôi rất cám ơn bạn đã tham gia và đang chờ đợi những Logo ưng ý nhất của bạn dành cho BarCamp Hanoi 2009.

Comments