blog.hoatle.info

just a value creator.

Điều Gì Làm Nên Hệ Thống IT Tốt?

Hệ thống IT (Information Technology) là gì? Hệ thống IT tốt cần đảm bảo điều gì?

Hệ Thống IT Là Gì?

Nói ngắn gọn, hệ thống IT là hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Dữ Liệu (Data)

Chính vì vậy, dữ liệu là quan trọng nhất. Hệ thống IT tốt cần phải bảo vệ dữ liệu đó.

Bảo Vệ Dữ Liệu (Data Protection)

Cần:

  • an toàn thông tin (security)

  • sao chép dự phòng (backup) và phục hồi (recovery)

Tóm Lại

Một hệ thống IT tốt cần lưu trữ, xử lý dữ liệu và phải đảm bảo an toàn cho dữ liệu đó.

Hệ thống IT tốt = dữ liệu + an toàn thông tin + sao chép dự phòng + phục hồi

(A robust IT system = data + security + backup + recovery)

Áp Dụng Cho Teracy

Ngay từ những ngày đầu triển khai hệ thống IT, Teracy lấy mục tiêu phát triển hệ thống IT tốt làm một trong những tôn chỉ quan trọng sống còn cho các dịch vụ của mình.

Chi tiết: http://dev.teracy.org/docs/intro.html#about-teracy

Tuy nhiên để triển khai hệ thống IT tốt không dễ và một ngày hai ngày là xong. Tuy đã có sự chuẩn bị ngay từ ban đầu nhưng một sự cố đáng tiếc đã xảy ra quá sớm khiến toàn bộ dữ liệu trên một VPS của Teracy đã biến mất hoàn toàn chỉ sau vài giờ (do sự bất cẩn khi chọn nhà cung cấp VPS không tốt và DEVOPS không kịp trở tay sau khi có thông báo dừng dịch vụ đột ngột của nhà cung cấp). Rất may là dữ liệu không có nhiều và đã có backup một phần nên sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi. Những bài học đắt giá như vậy cần phải có để Teracy biết tầm quan trọng của dữ liệu và bảo vệ dữ liệu.

Nên Xem Thêm

Ảnh Minh Hoạ

Comments