blog.hoatle.info

just a value creator.

Dịch "Ta-da" Hay "Ta-dah" Sang Tiếng Việt Thế Nào?

Đợt trước xem “Thor: The Dark World”1 có phần dịch “ta-da” mà tôi thấy rất thú vị, và cứ ghi nhớ mãi, còn nói chuyện với các em về việc dịch từ này thú vị thế nào. Bẵng đi một thời gian, hôm trước xem “Monsters University”2 cũng có đoạn “ta-da” nhưng bạn dịch phụ đề giữ nguyên khi chuyển sang tiếng Việt là “ta-da”. Việc giữ nguyên (vay mượn) này cũng không ảnh hưởng lắm nhưng nếu dịch sang tiếng Việt thì tôi thấy sẽ hay hơn.

Ngay lúc đó tôi liền lục lại trí nhớ để tìm lại cách dịch thú vị đó, nhưng không thể, càng cố tìm càng không thấy, nên tôi cần làm nhiệm vụ “cao cả”“ là viết về nó cho đỡ quên, về sau không lục lại được trong đầu thì có thể lục lại từ những gì đã viết.

Đến ngày hôm sau tôi hỏi lại mấy cô em nhưng mọi người cũng không nhớ, mãi đến cuối ngày tôi mới có câu trả lời từ câu buột miệng của cô em. Thật là may mắn!

Theo từ điển Oxford3:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ta-da

Phát âm: /təˈdɑː/

(hay ta-dah)

cảm thán

    bắt chước âm thanh một hồi kèn (thường được sử dụng để tạo ấn tượng khi giới thiệu hay tuyên bố
    điều gì).

Nguồn gốc:

Từ những năm 1970: bắt chước

Từ tương đương sang tiếng Việt cũng có những đặc điểm trên, điều này lý giải vì sao cách phát âm của hai từ rất tương đồng, tạo ra sự thú vị mà tôi thấy rất tâm đắc.

Và từ tiếng Việt đó chính là……..: tèn ten :)

Tìm hiểu về ngôn ngữ, nhất là xử lý đa ngôn ngữ là một mảng mà tôi luôn thấy rất rất rất thú vị.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng của “ta-da” tại: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=tada

Ảnh Minh Hoạ


  1. http://www.imdb.com/title/tt1981115/

  2. http://www.imdb.com/title/tt1453405/

  3. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ta-da

Comments