blog.hoatle.info

just a value creator.

Giải Thích Trực Quan Các Trình độ Học Vấn

Bạn có phân biệt được sự khác nhau giữa các trình độ học vấn (tiểu học, THCS, THPT, cử nhân, master, tiến sỹ.v.v…)? Thường thấy càng trình độ cao hơn thì kiến thức sẽ sâu rộng hơn, nhưng sâu rộng hơn thế nào?

Dưới đây là bài viết mô tả các trình độ học vấn bằng hình ảnh để mọi người dễ hình dung của giáo sư Matthew Might1 khi hướng dẫn sinh viên làm luận văn tiến sỹ.

Hãy tưởng tượng kiến thức loài người được biểu diễn bằng một hình tròn sau đây:

Khi học xong tiểu học, bạn biết một chút:

Đến khi học xong trung học phổ thông, bạn biết thêm chút nữa:

Với trình độ cử nhân, bạn bắt đầu có chút chuyên môn:

Với trình độ master, bạn đào sâu chuyên môn đó:

Đọc các nghiên cứu khoa học đưa bạn đến cạnh biên của kiến thức loài người:

Khi đã ở giới hạn, bạn tập trung:

Bạn đẩy giới hạn đó đi xa trong vài năm:

Cho đến một ngày giới hạn được đẩy rộng ra tạo thành vết lõm:

Và vết lõm đó khiến bạn có trình độ tiến sỹ:

Tất nhiên, giờ thế giới đối với bạn sẽ khác:

Do vậy, đừng quên bức tranh lớn hơn:

Hãy tiếp tục đẩy giới hạn đó không ngừng nghỉ nhé bạn!

Trong Khi Đó

Tham Khảo


  1. https://twitter.com/mattmight

Comments