blog.hoatle.info

just a value creator.

Thêm đối Số Vào Message Bundle Trong OpenSocial

Bài toán

  • Khi làm việc với message bundle trong OpenSocial để dùng nhiều ngôn ngữ trong ứng dụng tùy thuộc vào ngôn ngữ người dùng (localization) đôi khi bạn cần phải thêm đối số động vào chuỗi hiển thị.

Ví dụ có chuỗi chào như này: Hello {user} trong đó user sẽ được thay bằng username tương ứng của người dùng. Nhưng với OpenSocial api hiện tại thì không làm thế nào để thêm đối số vào được mà chỉ có thể lấy được message tương ứng theo key cung cấp.

  • Do vậy đây là cách làm của tớ: viết một thêm 1 class eXo.social.Locale.getMsg(key) và class này cung cấp api cũng tương tự như với class Prefs để lấy lang, country, msg (class Prefs còn cung cấp nhiều api khác nữa): prefs.getMsg(key). Class eXo.social.Locale cung cấp thêm phương thức eXo.social.Locale.getMsg(key, [val1, val2,...]); để thêm đối số vào “message bundle”.

Dynamic Arguments Binding With OpenSocial Message Bundle

Problem

  • Working with OpenSocial message bundle for localization, sometimes it’s necessary to bind dynamic arguments to the message. For example, we have greeting message like this: Hello {user} in which user will be replaced by user’s name. But currently with OpenSocial api, we can’t. We just can get message bundle by the key without passing any arguments for substitution.

  • So this is my approach: using eXo.social.Locale.getMsg(key) the same as prefs.getMsg(key) and eXo.social.Locale.getMsg(key, [val1, val2,...]); for dynamic arguments binding with message bundle.

Gán Nhiều Hàm Xử Lý Sự Kiện Vào Một Phần Tử Trong JavaScript

Chiều nay đang lơ tơ mơ vì vừa ngủ trưa xong (bình thường không ngủ trưa thì thôi chứ cứ ngủ trưa xong là lơ tơ mơ, chỉ muốn ngủ hết chiều cho sướng :d) thì có bạn hỏi trên group phpvietnam như thế này:

“Em có một input có thuộc tính onclick=”doSomeFunction();” bây giờ muốn thêm một hàm nữa ví dụ như onclick=“doSomeFunction(); doSomeFunction2();”. Công việc này có làm bằng Javascript được không ah? Em cám ơn mọi người.“

Nguồn: http://groups.google.com/group/phpvietnam/browse_thread/thread/c7a8688875a320c3

Tổng Kết Năm 2009 và Những Dự định Cho Năm 2010

Hic, lâu lắm rồi ko viết blog, cũng vì lười, cũng vì bận nữa. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, lại khoái viết lại rồi, có nhiều thứ chia sẻ hơn, dù bận gì thì bận cũng sẽ phải cố viết đều đặn hơn. 8 tháng không động đến blog, giờ ngồi mãi mới nặn ra được vài chữ. Mà tiếng Anh thì kém hẳn, bí từ kinh khủng mà đấy là còn chưa thi xong tốt nghiệp :SS. Trong bài viết này sẽ điểm lại một số điểm nổi bật của năm qua mà đáng lẽ những điểm này sẽ là một bài blog cơ :(.

End of 2009 and What’s Next for 2010?

Ok, this is the end day of the year 2009 and now from I wanna blog again :d. I have many things to write and I will try to spend some time for it. It’s nearly 8 months since my last blog post, so in this post, I just wanna remind some of my remarkable time and event.

Làm Việc Cho eXo Platform Hay Google đây?

Chú ý: Đây là bài viết trêu đùa ngày Cá Tháng Tư

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Chả là bên phía Google có đề nghị tớ qua làm việc (full-time) ở Singapore trong vòng 2 năm sau vụ ứng dụng OpenSocial của tớ (Music-Engine) đạt giải nhì trong cuộc thi viết ứng dụng OpenSocial khu vực Đông Nam Á do Google tổ chức. Tuy nhiên, không hiểu lý do phức tạp gì về vụ hải quan mà tớ không thể nhận được Ipod Touch như trong phần thưởng đã ghi, thay vào đó sẽ nhận được tiền mặt :(. Shannon Madison (là người chịu trách nhiệm chính của cuộc thi) và tớ gần đây đã bàn luận nhiều về cơ hội việc làm này. Chị ý bảo rằng một số nhân viên của Google sẽ tham gia BarCamp Hanoi 2009 này và sẽ hé lộ cho chúng ta biết về chiến lược của Google ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Giờ thì tớ phải chọn: làm việc bán thời gian ở eXo Platform hay làm việc toàn thời gian cho Google ở Singapore trong vòng 2 năm.

Working for eXo Platform or Google?

Note: This is an April Fool’s Day joke

I’m thinking so much about this. I’ve got an offer from Google to work in Singapore for about 2 years after my OpenSocial application took the 2nd place in OpenSocial Application contest in SE Asia. However, I can’t touch the Ipod Touch because of customs official issue but I coud get the money instead :(. Shannon Madison and I have been discussing about it in recent days. She said that someone from Google will take part in BarCamp Hanoi 2009 and will tell us about some stratergy in South East Asia in general and in Vietnam for specific. Now I have choose: having part-time job at eXo Platform or having full-time job from Google to work in Singapore for 2 years.

Extended Deadline for Barcamp Hanoi 2009 Logo Design Contest

The 1st submission to Barcamp Hanoi 2009 Logo Design Contest:

At present we are having some logo submitted for the contest and we know that the time seems so short for you all to complete your logo for submission.

After great 2nd Barcamp Hanoi organizer meetup tonight, the Logo Design Contest submission deadline is extended to:

Saturday, March 21st, 11:59 PM (GMT+7)

So you will have more than 3 weeks from now to prepare. But don’t waste your time, start your work right now!

Thanks for joining and we are looking for your great Logo for BarCamp Hanoi 2009.

Lùi Hạn Tham Dự Cuộc Thi Thiết Kế Logo Barcamp Hà Nội 2009

Logo đầu tiên gửi đến cuộc thi:

Hiện tại chúng tôi đã nhận được những logo đầu tiên gửi đến để tham dự cuộc thi và chúng tôi cũng biết là thời gian hơi gấp rút để bạn có thể hoàn thành tác phẩm của mình đúng thời hạn.

Sau cuộc họp lần 2 của ban tổ chức vừa rồi, hạn nộp logo dự thi sẽ được lùi lại đến:

Thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2009 , 11:59 PM (Giờ GMT+7)

Vì vậy các bạn có hơn 3 tuần kể từ bây giờ để chuẩn bị. Nhưng đừng lãng phí thời gian, hãy bắt đầu công việc ngay từ bây giờ!

Chúng tôi rất cám ơn bạn đã tham gia và đang chờ đợi những Logo ưng ý nhất của bạn dành cho BarCamp Hanoi 2009.